Tekoäly vs. ihminen- yhdessä enemmän!

Tekoälyn mahdollistamia sovelluksia uutisoidaan päivittäin. Vaikka tekoälyn käyttömahdollisuudet ovat vaikuttavia, tulee tunnistaa myös tekoälyn rajallisuus.

Kone oppii itse

Tekoälyn toiminnan ymmärtämisen kannalta olennaisinta on ymmärtää perustavanlaatuisesti merkittävä lähestymistavan muutos. Niin sanotussa sääntöpohjaisessa, kutsuttakoon sitä perinteiseksi ohjelmoinniksi, koneelle annetaan käskyt eli koodit, miten koneen tulee toimia. Tällaista perinteistä ohjelmointia rajoittaa se, että emme osaa kertoa, miten esimerkiksi tunnistamme toisen kasvot. Tekoäly oppii esimerkeistä ja löytää itse säännönmukaisuudet siihen, miten annettuun lopputulokseen päästään. Näin se oppii ratkaisemaan ongelmia, joita perinteisen ohjelmoinnin avulla emme pystyisi. Tämä mahdollistaa monen asian automatisoinnin ja jopa ennustamisen.

Ihmisen muisti on suhteellisen lyhyt. Koneoppivat järjestelmät ovat puolestaan erinomaisia oppilaita. Ne pystyvät omaksumaan valtavan määrän tietoa erittäin nopeasti. Ja ne eivät unohda.

Ihminen on asiantuntija

Tekoäly voi helpottaa ja nopeuttaa toimintoja monella tavalla, mutta se ei korvaa ihmistä. Esimerkiksi kuvan tunnistamisessa tekoälyn virhemarginaaliin vaikuttavat merkittävästi muun muassa valaistus, kuvakulmat ja kuvan tarkkuus. Tekoäly ei myöskään kykene ihmisen kaltaiseen kykyyn yhdistellä asioita.  Vaikka tekoäly suoriutuisi hyvin sille annetusta tehtävästä, se ei tee tekoälystä vielä sen alan asiantuntijaa. Esimerkiksi, jos taloushallinnossa tekoälyn avulla hoidetaan ostolaskujen tiliöinti, se ei tee vielä tekoälystä taloushallinnon asiantuntijaa. Koneoppivat järjestelmät koulutetaan tiettyyn, spesifiin toimintaan, mutta ne eivät kykene yleistämään oppimaansa.

Tarkkuus kasvaa, ei älykkyys

Pelko koneen oppimisesta ihmistä älykkäämmäksi ei ole relevantti. Toimivat järjestelmät perustuvat usein supervised learning (ohjattu oppiminen) järjestelmille, jolloin tekoälylle opetetaan suuren esimerkkiaineiston avulla vastauksia spesifeihin ongelmiin. Tekoäly vastaa kysymyksiin todennäköisyyksillä. Tekoälylle kysymykset voivat olla mitä tahansa, kysymyksissä voi olla valtava määrä muuttujia ja vastauksia voi olla rajaton määrä. Tekoäly laskee jokaiselle vastaukselle todennäköisyyden. Syväoppiminen hyödyntää tätä ominaisuutta käyttäen neuroverkkoja. Neuroverkot pystyvät käsittelemään todella suuria tietomääriä nopeasti. Kuitenkin suurempi datan määrä tekee ohjelman vain tarkemmaksi, mutta ei älykkäämmäksi. Näin ollen mitä enemmän tekoälylle syötetään harjoitusdataa, sitä tarkemmaksi se tulee ja sen virheet vähenevät. Kone itsessään ei siis muutu viisaammaksi, vain tarkemmaksi.

Tekoälyä hyödyntämällä voidaan kehittää ihmisen toimintaa uudelle tasolle. Tekoäly vapauttaa aikaamme ajatteluun,  avaa rajoitteita uuteen innovointiin ja mahdollistaa ihmisten kohtaamisen, jolloin tuotteet ja palvelut voidaan tuottaa ihmisten tarpeiden mukaan oikea-aikaisesti. Tekoäly tarjoaa myös ratkaisuja moniin kestämättömiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen. Tekoälyn soveltamisen yleisenä tavoitteena on  parempi yhteiskunta, jossa konetta hyödynnetään ihmisen toiminnan tukena. Lähtökohtaisesti meillä on siis vain voitettavaa.

Ps. Olethan jo kuunnellut Risto Siilasmaan esityksen Risto Siilasmaa on Machine Learning. Vahva suositus!

Koulutamme

Tekoäly tutuksi

Tekoälyn Starttipaketti – verkkokurssi.

n.55 min

Tuntuuko sinustakin, ettet oikein tiedä, mistä tekoälyssä on kyse? Mitä se tarkoittaa ja miten sitä voidaan hyödyntää? Mistä oikein aloittaisit?

Ainutlaatuinen, noin 55 minuutin mittainen, tiivis paketti tekoälyn tärkeimmistä osa-alueista selkokielisesti kerrottuna. Saat yleiskäsityksen siitä, mitä tekoäly on, miten se toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa.

Tilaa

Haltuun

Tekoälyn Tehopaketti – verkkokurssi.

5-osainen, osioiden kesto 35-60 min

Kehitä osaamispääomaasi! Saat kattavan näkemyksen tekoälyn tämän hetken soveltamismahdollisuuksista. Opastamme oman tekoälyprojektin tekemisessä sekä annamme bisnesvinkkejä tekoälyn hyödyntämiseen.

Tämä viisiosainen, kattava kokonaisuus avaa sinulle laajasti tekoälyn soveltamismahdollisuudet liiketoiminnassa. Korkeatasoinen ja laadukas verkkokurssi sinulle, joka haluat tuloksia nopeasti. Et tarvitse teknistä taustaa tai aiempaa osaamista tekoälystä.

Tilaa

Räätälöity

Yrityskohtainen valmennus yrityksen johtajille tai asiantuntijoille

Haluatko johtaa yrityksesi tekoälyn aikakauteen? Mitä tekoälyn hyödyntäminen vaatii? Miten tekoäly muuttaa työn luonnetta?

Tilaa meidät kouluttamaan yrityksesi avainhenkilöt tekoälyn maailmaan. Perehdytään, innostutaan ja onnistutaan yhdessä. Lupaamme ahaa-elämyksiä ja businessvinkkejä. Toteutamme tekoälyprojektin kanssasi suunnittelusta toteutukseen.

Tilaa
Back to top