Tekoäly

Mitä tekoäly on?

Tekoäly eli AI (engl. artificial intelligence) on yleistermi, jota käytetään hyvin laajassa merkityksessä ja usein vähän epätäsmällisesti. AI on sateenvarjotermi mm. koneoppimiselle (machine-learning), syväoppimiselle (deep-learning) sekä vahvistusoppimiselle (reinforcement learning).

Tekoäly on tieteenala, jossa pyritään saamaan koneet tekemään toimintoja, jotka perinteisesti vaativat älykkyyttä ihmisten tekemänä. Tekoälyllä pyritään luomaan sääntöjä eli toimintamalleja, joilla voidaan automatisoida kognitiivisia prosesseja. Kognitiivisilla prosesseilla tarkoitetaan ihmisen tietoa käsitteleviä prosesseja, esimerkiksi muistin, oppimisen, ajattelun, havaitsemisen, tarkkaavaisuuden, luovuuden ja ongelmanratkaisun toimintaa.

Miten tekoäly eroaa perinteisestä ohjelmoinnista?

Sääntöpohjainen eli perinteinen ohjelmointitapa rajoittuu hyvin yksinkertaisten ilmiöiden kuvaamiseen. Monimutkaisten ilmiöiden kuvaaminen sääntöpohjaisesti on käytännössä täysin mahdotonta. Tästä syystä on lähdetty etsimään uusia tapoja, kuinka tietoa käsitellään.

Tekoäly kertoo meille, mikä on sääntö! Tekoälyn kouluttamisessa on juuri tästä kyse. Tekoälylle annetaan dataa ja tiedetyt vastaukset, jolloin tekoäly etsii meille säännöt datan ja vastauksien avulla. Tekoälyalgoritmia muokataan niin, että säännöt antavat uudella datajoukolla järkeenkäypiä ennusteita ulos. Mitä enemmän on dataa, sen tarkempi ennuste saadaan.

Tekoäly toimii vastaamalla kysymyksiin todennäköisyyksillä. Tekoälylle esitettävät kysymykset voivat olla mitä tahansa, kysymyksissä voi olla muuttujia valtava määrä ja vastauksia voi olla rajattomasti. Tekoäly laskee jokaiselle vastaukselle todennäköisyyden.

Miksi tekoäly on noussut nyt niin kuumaksi puheenaiheeksi?

Tekoäly ei ole kovin uusi keksintö, mutta parin viimeisen vuoden aikana kehitys on mahdollistanut tekoälyn laajemman soveltamisen. Tekoälyn viime vuosien nopea kehitys johtuu pääasiassa kahdesta syystä. Ensinnäkin saatavilla olevan datan määrä on kasvanut paljon. Tekoäly toimii sitä paremmin, mitä enemmän dataa on käytössä tekoälyn koulutusvaiheessa. Toiseksi tietokoneiden laskentateho ja tallennuskapasiteetti ovat kasvaneet ja fyysisen hardwaren hinta on laskenut. Lisäksi isot yritykset ovat julkaisseet avoimen lähdekoodin kehitysympäristöjä. Tekoälysovellukset ovat käytössä jo laajasti ja niiden määrä tulee lisääntymään vauhdilla lähivuosina. Ilmiö on maailmanlaajuinen. Tekoäly tulee väistämättä muuttamaan yhteiskunnan arvoketjuja globaalisti vaikuttamalla työskentelyn ja toiminnan tapoihin kaikilla toimialoilla.

Koulutamme

Tekoäly tutuksi

Tekoälyn Starttipaketti – verkkokurssi.

n.55 min

Tuntuuko sinustakin, ettet oikein tiedä, mistä tekoälyssä on kyse? Mitä se tarkoittaa ja miten sitä voidaan hyödyntää? Mistä oikein aloittaisit?

Ainutlaatuinen, noin 55 minuutin mittainen, tiivis paketti tekoälyn tärkeimmistä osa-alueista selkokielisesti kerrottuna. Saat yleiskäsityksen siitä, mitä tekoäly on, miten se toimii ja miten sitä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa.

Tilaa

Haltuun

Tekoälyn Tehopaketti – verkkokurssi.

5-osainen, osioiden kesto 35-60 min

Kehitä osaamispääomaasi! Saat kattavan näkemyksen tekoälyn tämän hetken soveltamismahdollisuuksista. Opastamme oman tekoälyprojektin tekemisessä sekä annamme bisnesvinkkejä tekoälyn hyödyntämiseen.

Tämä viisiosainen, kattava kokonaisuus avaa sinulle laajasti tekoälyn soveltamismahdollisuudet liiketoiminnassa. Korkeatasoinen ja laadukas verkkokurssi sinulle, joka haluat tuloksia nopeasti. Et tarvitse teknistä taustaa tai aiempaa osaamista tekoälystä.

Tilaa

Räätälöity

Yrityskohtainen valmennus yrityksen johtajille tai asiantuntijoille

Haluatko johtaa yrityksesi tekoälyn aikakauteen? Mitä tekoälyn hyödyntäminen vaatii? Miten tekoäly muuttaa työn luonnetta?

Tilaa meidät kouluttamaan yrityksesi avainhenkilöt tekoälyn maailmaan. Perehdytään, innostutaan ja onnistutaan yhdessä. Lupaamme ahaa-elämyksiä ja businessvinkkejä. Toteutamme tekoälyprojektin kanssasi suunnittelusta toteutukseen.

Tilaa
Back to top